سیاست حریم خصوصی

ما که هستیم

www.lenjland.com

 

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم

  • دیدگاه‌ها
  • رسانه
  • فرم‌های تماس
  • کوکی‌ها
  • محتوای جاسازی‌شده از دیگر وب‌سایت‌ها
  • تجزیه و تحلیل
  • اطلاعات تماس شما
  • اطلاعات اضافی

 

اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم

هیچکس

 

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

نظرات شما به طور نامحدود حفظ می‌شوند.

 

داده‌های شما را به کجا ارسال می‌کنیم

نظرات شما ممکن است در سرویس اسپم شناسی ما مورد بررسی قرار گیرد